Výlet Dubenských divočáků za panem Tripesem

Žáci mysliveckého kroužku Dubenští divočáci vyrazili na výlet za známou osobností české myslivosti, spisovatelem, ilustrátorem a popularizátorem mysliveckých tradic, panem Oldřichem Tripesem. Děkujeme mu za jeho čas! Za příkladnou péči děkujeme paní Tripesové a paní Aleně Winner, o doprovodné sokolnické povídání se postaral pan Martin Kovářík. Děti si odnesly podepsané ilustrace a mnoho zajímavých zážitků včetně nových poznatků. S celibátníkem a tetřevcem už je nikdo nepřekvapí.