Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

CZ1.07/1.3.00/51.0020

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Škola je partnerem příjemce dotace s finančním příspěvkem ve výši 690 800 Kč. Z poskytnutého příspěvku byly pořízeny učitelské notebooky a bylo organizováno školení pedagogického sboru v počítačových dovednostech se zaměřením na využití interaktivních technologií a cloudových technologií.