Vybavení nové třídy mateřské školy

Nadační fond pomohl vybavit nově přistavovanou třídu mateřské školy pomůckami a hračkami pro děti. Za sponzory, kteří umožnili nové vybavení pořídit, je nutné jmenovat především Zemědělskou společnost Dubné, kterýá přispěla významnou finanční částkou účelově určenou právě na pořízení vybavení nové třídy.