Vyjádření k námitkám proti podpoře rodiny v nouzi

Přesto, že jsem při vyhlášení charitativní akce „Nový start pro naše kamarády“ pořádané Nadačním fondem ZŠ a MŠ Dubné čekal protichůdné reakce a snad ani aktivní odpor ze strany některých lidí výrazně nepřekvapil, cítím určitou morální potřebu se k námitkám proti podpoře rodiny vyjádřit. Ne proto, abych přesvědčoval přesvědčené, ale abych se pokusil přesvědčit lidi, kteří nad významem charitativní akce Nadačního fondu váhají.

Z úst kritiků zaznívají argumenty, že rodina si za své problémy může sama, že lže ve svých výpovědích o své situaci, že se pokoušela o pojistný podvod fingováním opakované záplavy domu, že se o své děti dostatečně nestará a poukazují na nešťastný zásah Policie ČR v domě rodiny. Upozorňují mě a zrazují od pokračování v charitativní akci, kterou náš Nadační fond zahájil. Někteří mě osočují ze snahy poškodit obecní úřad příslušný místem bydliště rodiny (proti tomu se výslovně ohrazuji, nic takového nebylo nikdy úmyslem akce a nemělo tak rozhodně vyznít). Taktně pak kritiky zpravidla zamlčují vážné zdravotní problémy matky, které situaci rodiny neusnadňují.

Musím tyto kritiky ujistit, že akce by nebyla pod záštitou školy spuštěna bez ověření základních informací, prostudování dokumentů, jednání s rodinou, jejich advokátem (pro rozehnání dalších námitek, pan advokát rodině pomáhá zcela nezištně) i dalšími nezávislými právníky.

S úctou k ochraně osobních údajů, která mě nutí zamlčet důležité informace, mohu konstatovat, že soudy kritiků jsou nepřiměřeně příkré. Po prostudování dokumentů insolvenčního řízení rodiny, zápisu škodní události, cenového odhadu nemovitosti před jejím prodejem v rámci insolvenčního řízení a dalších dokumentů (včetně lékařských zpráv matky…) za tímto pevně stojím a nespravedlivá tvrzení mohu vyvrátit.

Jistě, je možné připustit, že se rodina snad v minulosti dopustila některých chybných rozhodnutí od koupě nemovitosti ve špatném (byť zakamuflovaném) stavu, nedostatečnou pojistku nemovitosti (pro zajímavost doporučuji čtenáři tento článek), která zapříčinila zcela nepřiměřené plnění pojistné události, uvíznutí v dluhové pasti, až po možná zbytečně ofenzivní postup vůči obci po prvních záplavách domu… Napadá mě jen: „Kdo je bez viny… .“ Kritiku stran údajné nedostatečné péče o děti mohu z pozice školy vyvrátit s naprosto klidným svědomím, spolupráce rodiny a školy probíhala vždy příkladně. K události spojené se zásahem Policie ČR nejsem kompetentní se vyjádřit, mohu jen uvést, že Policie nenašla nic z toho, co hledala a celá událost podléhá dalšímu šetření.

Je ovšem toto vše výše uvedené opravdu důležité? Připustím-li vinu rodičů, stále mi zbývá otázka, mají být trestány i jejich děti? Jsou děti viníků také automaticky viníky bez nároku na pomoc?  

Na začátku našeho rozhodnutí o zahájení charitativní akce „Nový start pro naše kamarády“ stála prostá úvaha. V rodině žijí dvě děti v podmínkách, které kriticky ohrožují jejich zdraví a sociální začlenění. Životní podmínky, ve kterých se nacházejí, jsou nedostatečné, navíc jsou často svědky nepředstavitelně stresujících situací. Žijí v domě, který jejich rodině už nepatří a nezdá se, že by v dohledné době bylo v silách rodiny tento tristní stav změnit. Nadační fond má nástroje, kterými jim dokáže poměrně rychle pomoci a uvolněný obecní byt ve vedlejší obci se naskytl v nejlepší čas.

Cílem akce není poskytovat rodině neúčelové finanční dary ani splácet jejich dluhy, ale zajistit náhradní bydlení po dobu trvání tíživé situace!

Již je téměř vše připravené, aby naši kamarádi mohli začít nový život.

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

ředitel ZŠ a MŠ Dubné

předseda správní rady Nadačního fondu ZŠ a MŠ Dubné