Výuka plavání žáků základní školy


Výuka plavání je v České republice systematicky organizována od 60. let 20. století. Celosvětově unikátní systém plavecké výuky v naší zemi za tu dobu prakticky zcela vymýtil plaveckou negramotnost našich dětí. V současné školské legislativě sice není výuka plavání zanesena jako povinná, ale díky dlouhé tradici je na více než 90 % škol pravidelně realizována, a to v drtivě většině případů, a nejinak u nás, prostřednictvím placených profesionálních plaveckých škol. Z tohoto důvodu je největším problémem financování výuky, které musí být zajištěno z rozpočtu přímých nákladů školy, případně z dobrovolných příspěvků rodičů.

Děti naší základní a mateřské školy se s výukou plavání setkávají hned třikrát. Poprvé je plavání organizováno jako dobrovolné pro předškoláky v mateřské škole, a dále je realizováno ve druhém a třetím ročníku základní školy jako součást výuky tělesné výchovy v rozsahu 40 hodin v každém ročníku.

Náklady spojené s výukou plavání, které v letošním školním roce přesahují částku sedmdesát tisíc korun, jsou hrazeny z prostředků Nadačního fondu Základní školy a Mateřské školy Dubné. Takto ušetřené finance v rozpočtu školy mohou být dále použity například na pořízení nových výukových pomůcek.    

Fotogalerie z výuky plavání žáků ZŠ ve školním roce 2015/2016