Workshop pro žáky 8. ročníku na VOŠ a SPŠ automobilní a techncke v Českých Budějovicích

26. 2. v rámci volby povolání se žáci 8. ročníku zúčastnili exkurze do automobilní školy, kde viděli velmi moderní vybavení školy, naše bývalé žáky při opravě aut a sami si mohli z drátků vyrobit hlavolam.