Informace

k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Termín zápisu

pátek 7. 4. 2017 - 13.00 - 17.00

sobota 8. 4. 2017 - 9.00 - 11.00

S sebou rodič přinese: