Informace

k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Termín zápisu

11. - 12. 4. 2019 - 13.00 - 17.00

občanský průkaz

rodný list dítěte

kartičku zdravotní pojišťovny

Elektronický formulář k zápisu do základní školy 

Jeho vyplnění Vám ušetří při zápisu mnoho času při vyplňování papírových formulářů a Vy tak budete mít více času ke vstřebání příjemných zážitků :)