Zákonní zástupci předloží:

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • potvrzení dětského lékaře o způsobilosti dítěte navštěvovat MŠ (POZOR, s výjimkou dětí přijímaných k poslednímu roku předškolního vzdělávání je podmínkou přijetí povinné očkování dle očkovacího kalendáře) 

Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání je pro děti POVINNÝ!

O formě a podmínkách plnění povinného předškolního vzdělávání se můžete informovat v kanceláři školy.


 

Tiskopisy k zápisu:

 


Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy:

  • Trvalé bydliště
  • Věk dítěte
  • Sourozenec navštěvující MŠ či ZŠ
  • Sociální potřebnost dítěte