Informace

k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Z důvodu přijatých mimořádných opatření v souvislosti s prevencí proti šíření infekce koronaviru proběhne zápis do prvních tříd i zápis k předškolnímu vzdělávání distanční formou. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Proběhne v termínu od 15. 4. do 15. 5. 2020

1) Zákonný zástupce vyplní elektronický formulář.

2) Dále zákonný zástupce dodá:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání opatřenou originálním podpisem zákonného zástupce nebo jeho elektronickým podpisem dle způsobu podání – formulář ke stažení níže
  • kopii rodného listu dítěte,
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdělávání – formulář ke stažení níže.

Jakým způsobem předá zákonný zástupce dokumenty do školy:

a) elektronicky - prostřednictvím datové schránky (ID hx7mc6a) nebo emailem na adresu reditel@zsdubne.cz ;

nebo

b) osobně - v obálce označené ZÁPIS MŠ do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy základní školy.


Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání je pro děti POVINNÝ!

O formě a podmínkách plnění povinného předškolního vzdělávání se můžete informovat v kanceláři školy.


 

Tiskopisy k zápisu:

 


Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy:

  • Trvalé bydliště
  • Věk dítěte
  • Sourozenec navštěvující MŠ či ZŠ
  • Sociální potřebnost dítěte