Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

Informace

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Proběhne v termínu od 2. 5. do 13. 5. 2021

1) Zákonný zástupce vyplní elektronický formulář přihlášky k zápisu.

2) Dále zákonný zástupce dodá:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání opatřenou originálním podpisem zákonného zástupce nebo jeho elektronickým podpisem dle způsobu podání – formulář ke stažní přijde automaticky po vyplnění elektronické přihlášky - JE NUTNÉ ZADAT PLATNÝ E-MAIL.
    • Přihláška musí být doručena nejdéle do 13. 5. 2021, přihlášky doručené po tomto termínu již nebudou akceptovány.
  • kopii rodného listu dítěte,
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdělávání – formulář ke stažení níže.

Jakým způsobem předá zákonný zástupce dokumenty do školy:

a) elektronicky - prostřednictvím datové schránky (ID hx7mc6a) s elektronickým podpisem zákonného zástupce;

nebo

b) osobně - v obálce označené ZÁPIS MŠ osobně do kanceláře školy nebo poštou na adresu školy.


Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání je pro děti POVINNÝ!

O formě a podmínkách plnění povinného předškolního vzdělávání se můžete informovat v kanceláři školy.


 

Tiskopisy k zápisu: