Zápis do mateřské školy

Proběhne v termínu 10. 5. 2023

Postup zápisu do MŠ Dubné:

1) Zákonný zástupce do 10. 5. vyplní elektronický formulář přihlášky k zápisu. 

2) Ve středu 10. 5. 2023 kdykoliv mezi 7.00 a 17.00 podepíše v kacneláři školy připravené dokumenty.

 • S sebou zákonný zástupce přinese:
  • kopii rodného listu dítěte,
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte,
  • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdělávání – formulář ke stažení níže.

3) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu podle přidělených registračních čísel do 31. 5. 2023.

4) Pokud Vám termín 10. 5. nevyhovuje, je možné po předchozí domluvě využít jiný termín.

 


Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání je pro děti POVINNÝ!

O formě a podmínkách plnění povinného předškolního vzdělávání se můžete informovat v kanceláři školy.


Tiskopisy k zápisu:


Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou:

 • věk dítěte
 • adresa trvalého bydliště dítěte
 • sourozenec ve škole
 • sociální potebnost dítěte