Informace

k zápisu do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Z důvodu přijatých mimořádných opatření v souvislosti s prevencí proti šíření infekce koronaviru proběhne zápis do prvních tříd i zápis k předškolnímu vzdělávání distanční formou. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.:

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Proběhne v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2020

1) Zákonný zástupce vyplní elektronický formulář.

2) Dále zákonný zástupce dodá:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání opatřenou originálním podpisem zákonného zástupce nebo jeho elektronickým podpisem dle způsobu podání – formulář ke stažení níže
  • kopii rodného listu dítěte,
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.

Jakým způsobem předá zákonný zástupce dokumenty do školy:

a) elektronicky - prostřednictvím datové schránky (ID hx7mc6a) nebo emailem na adresu reditel@zsdubne.cz ;

nebo

b) osobně - v obálce označené ZÁPIS ZŠ do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy základní školy.

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce s ostatnímu dokumenty dále dodá:

  • žádost o odklad povinné školní docházky opatřenou originálním podpisem zákonného zástupce nebo jeho elektronickým podpisem dle způsobu podání – formulář ke stažení na adrese https://www.zsdubne.cz/zapis-zs-2020.html
  • povinné přílohy žádosti o odklad – doporučení školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Elektronický formulář k zápisu do základní školy 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné škoní docházky