Zápis do prvních tříd

pro školní rok 2021-2022

REZERVACE 

Z důvodu přijatých mimořádných opatření v souvislosti s prevencí proti šíření infekce koronaviru proběhne zápis do prvních tříd i zápis k předškolnímu vzdělávání distanční formou. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím.:

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Proběhne v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021

1) Zákonný zástupce vyplní elektronický formulář přihlášky k zápisu.

2) Dále zákonný zástupce dodá:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání opatřenou originálním podpisem zákonného zástupce nebo jeho elektronickým podpisem dle způsobu podání – formulář žádosti přijde automaticky po vyplnění přihlášky. V přihlášce je nutné uvést správný e-mail.
  • kopii rodného listu dítěte,
  • kopii kartičky zdravotní pojišťovny dítěte.

Jakým způsobem předá zákonný zástupce dokumenty do školy:

a) elektronicky - prostřednictvím datové schránky (ID hx7mc6a) s elektronickým podpisem zákonného zástupce.;

nebo

b) osobně - v obálce označené ZÁPIS ZŠ do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy základní školy či poštou na adresu školy.

 

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce s ostatnímu dokumenty dále dodá:

  • žádost o odklad povinné školní docházky opatřenou originálním podpisem zákonného zástupce nebo jeho elektronickým podpisem dle způsobu podání – formulář opět přijde automaticky na email zákonného zástupce po vyplnění elektronické přihlášky  v  přihlášce je nutné zaškrtnout, že budete o odklad žádat.
  • povinné přílohy žádosti o odklad – doporučení školského poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Elektronický formulář k zápisu do základní školy