O škole

Základní škola Dubné poskytuje úplné základní vzdělání. Kapacita základní školy je 340 žáků. Třídy základní školy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou, kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, odbornou učebnou pro výuku přírodních věd, tělocvičnu, žákovskou kuchyňku a keramickou dílnu.

Z důvodu nedostatečné kapacity základní školy již byla dokončena přístavba nového pavilonu včetně nových šaten a žákovské dílny, která bude uvedena do provozu dne 3. září 2018.

Škola je členem sítě škol zabývajících se environmentální výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.

 

Důležité informace pro rodiče

 

Organizační opatření ve školním roce 2019-2020

 

 

 • Vchod do základní školy u školní jídelny je určen pouze pro žáky prvního stupně mimo žáků třetího ročníku, kteří mají třídu umístěnou v budově ŠD.
 • Budova školy bude pro všechny žáky otevřena denně od 7:05.
 • Parkování pouze v horní části areálu – u jídelny.
 • Dny ředitelského volna: budou vyhlášeny operativně podle potřeby.
 

Organizace školního roku 2019-2020

Začátek vyučování  pondělí 2. září 2019
Podzimní prázdniny úterý 29. října a středa 30. října 2019
Vánoční prázdniny pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2020
Začátek vyučování v roce 2020 pondělí 6. ledna 2020
Ukončení prvního pololetí 2019/2020 čtvrtek 30. ledna 2020
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 31. ledna 2020
Jarní prázdniny pondělí 10. února až neděle 16. února 2020
Velikonoční prázdniny čtvrtek 9. - 13. dubna 2020
Hlavní prázdniny středa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020
Začátek školního vyučování ve školním roce 2020/2021 úterý 1. září 2020
   
Klasifikační pedagogické rady  
1. pololetí 27. ledna 2020
2. pololetí 25. června 2020
   
Dny ředitelského volna

   
Rodičovské schůzky  
1. pololetí pondělí 6. 1. 2020 – 16.00 – 18.00
2. pololetí pondělí 25. 5. 2020 – 16.00 – 18.00

Mimo tyto termíny je možné navštívit školu kdykoliv po předchozí domluvě, v průběhu roku mohou být organizovány individuální pohovory s rodiči, případně další organizační třídní schůzky v případě potřeby. 

Zápis do prvních tříd

16. - 17. 4. 2020; 13.00 - 17.00 

(od 1. 3. bude na webu školy k dispozici elektronický formulář přihlášky k zápisu)

   
Státní svátky a dny pracovního klidu  
1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
10. dubna 2019 Velký pátek
13. dubna 2019 Velikonoční pondělí
1. května Svátek práce
8. května Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti, svátek sv. Václava
28. října Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

 

 

Učitelé základní školy - kontakty

Vedení školy
    Aprobace  Kontakt  Telefon
 

ředitel školy:

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

 

F, IT, ČSP

 

reditel@zsdubne.cz

 

725 964 474

 

zástupce ředitele:

Mgr. Helena Tlapáková

 

M, Př

 

helena.tlapakova@zsdubne.cz

 

702 002 045

Třídní učitelé
Třída Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
I. A Mgr. Miroslava Kučerová 1. stupeň

miroslava.kucerova@zsdubne.cz

 
I. B Mgr. Markéta Berková 1. stupeň

marketa.berkova@zsdubne.cz

 
II. A Mgr. Lenka Melmerová  1. stupeň

lenka.melmerova@zsdubne.cz

 
II. B Mgr. Vladislava Pokorná  1. stupeň

vladislava.pokorna@zsdubne.cz

 
II. C Mgr. Renáta Tušlová  1. stupeň

renata.tuslova@zsdubne.cz

Výchovný poradce, konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
III. A Mgr. Petra Mrkvanová 1. stupeň

petra.mrkvanova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
III. B Mgr. Jana Raabová 1. stupeň

jana.raabova@zsdubne.cz

 

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
IV. A Mgr. Tereza Valentová 1. stupeň + Aj

tereza.valentova@zsdubne.cz

IV. B Mgr. Marie Placková 1. stupeň

marie.plackova@zsdubne.cz

 
V. A Kateřina Viková 1. stupeň + Aj

katerina.vikova@zsdubne.cz

 
V. B Mgr. Štěpánka Krátká 1. stupeň + Aj

stepanka.kratka@zsdubne.cz

 
VI. A Mgr. Hanuš Petráň Tv

hanus.petran@zsdubne.cz

 
VI. B Mgr. Magda Palkovičová Čj - Nj

magda.palkovicova@zsdubne.cz

Profesní poradce
VII. A Mgr. Hana Doležalová Čj 

hana.dolezalova@zsdubne.cz

Preventista sociálně patologických jevů
VII. B Mgr. Robert Štěpánek M - Z

robert.stepanek@zsdubne.cz

 
VIII. A Mgr. Petra Strašíková Nj – D

petra.strasikova@zsdubne.cz

VIII. B Mgr. Jana Siegelbauerová Čj - Aj - Vv

jana.siegelbauerova@zsdubne.cz

 
IX.

Mgr. Karla Stinglová

M - Z

karla.stinglova@zsdubne.cz

Netřídní učitelé
Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
Mgr. Jan Mercl F - IT - ČSP

jan.mercl@zsdubne.cz

 
Mgr. Tereza Benešová 1. stupeň + Aj

tereza.benesova@zsdubne.cz

 
Mgr. Radka Hesová 1. stupeň + Nj

radka.hesova@zsdubne.cz

 
Mgr. Stanislava Holá Př - Ch - VkZ

stanislava.hola@zsdubne.cz

 Koordinátor EVVO
 

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Renáta Tušlová

 • E-mail: renata.tuslova@zsdubne.cz
 • telefon: 724 022 241
 • konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00, aktuálně dle potřeby
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního výchovného plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření/individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi – úřad práce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, DC Arpida
  • s mateřskou školou /Dubné, Lipí, Čakov, Žabovřesky/, podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd

 

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Doležalová

 • E-mail: hana.dolezalova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Podílí se na 
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • vytvoření příznivého klima ve třídách.
 • Realizuje preventivní programy ve škole a sleduje jejich účinnost.
 • Spolupracuje s oblastním metodikem prevence.

  

Profesní poradce

Mgr. Magda Palkovičová

 • E-mail: magda.palkovicova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění.

 

Koordinátor ŠVP

Mgr. Helena Tlapáková

 • E-mail: helena.tlapakova@zsdubne.cz
 • telefon: 702 002 045
 • Spravuje a aktualizuje Školní vzdělávací program  
 

Školská rada ZŠ Dubné

Kontakt: František Pecka, předseda školské rady

e-mail: skolskarada@zsdubne.cz