Aktuální informace

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-23

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9., těšíte se?
Podrobnosti k organizaci:
- Prvňáčci
Prvňáčci s doprovodem se sejdou v 7.30 na školní zahradě před areálem nové budovy, nebo na hale v nové budově v případě špatného počasí, kde proběhne slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků.
Po slavnostním zahájení a přivítání prvňáčků pokračuje program ve třídách, kde se dozvíte všechny důležité informace. S sebou si mohou vzít aktovku na drobné dary, které dostanou. Přezuvky nejsou první den nutné.
Předpokládaný konec kolem deváté hodiny. V pátek 2. 9. budou mít prvňáčci čtyři vyučovací hodiny do 11.00, oběd a družina (včetně ranní od 6.00) již budou zajištěny.
- Ostatní žáci
Odcházejí rovnou do svých tříd, kde se svým třídním učitelem stráví jednu vyučovací hodinu do 8.10, poté odcházejí domů. Obědy a družina pro žáky 1. – 3. ročníku (včetně ranní od 6.00) jsou zajištěny od pátku 2. 9.
V pátek 2. 9. budou mít žáci prvního stupně 4 vyučovací hodiny do 11.00, žáci druhého stupně 5 vyučovacích hodin do 11.50.
Těšíme se na Vás!

NABÍDKA OBJEDNÁVKY ŠKOLNÍCH POMŮCEK
Škola navázala spolupráci s velkoobchodem Vítovec, s.r.o., se kterým máme dlouhodobé výborné zkušenosti. Již v tuto chvíli je možné objednávat jakékoliv zboží z e-shopu velkoobchodu na adrese http://www.velkoobchodvitovec.cz/shop.html
Jako doručovací adresu uvádějte adresu školy:
ZŠ a MŠ Dubné,
Dubné 35, 373 84 Dubné
Jako formu platby zvolte platbu na dobírku (příplatek za platbu dobírkou Vám nebude účtován).
Platba za objednané zboží proběhne prostřednictvím školní online pokladny (rodiče prvňáků se o ní teprve dozví, ale objednávat je možné již nyní). V tuto chvíli není nutné řešit výši kreditu v pokladně, to bude dořešeno zpětně - možno i formou splátkového kalendáře!
Během příštího týdne pan Vítovec spustí novou verzi e-shopu a již bude funkční proklik z našeho webu. O tom budete opět informováni.
Omluvám se, že jste na tuto informaci a službu museli čekat, věřím, že Vám trochu usnadní život.
 

O škole

Základní škola Dubné poskytuje úplné základní vzdělání. Kapacita základní školy je 450 žáků. Třídy základní školy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou, kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, odbornou učebnou pro výuku přírodních věd, tělocvičnu, žákovskou kuchyňku a keramickou dílnu.

Z důvodu nedostatečné kapacity základní školy již byla dokončena přístavba nového pavilonu včetně nových šaten a žákovské dílny, která byla uvedena do provozu dne 3. září 2018.

Škola je členem sítě škol zabývajících se environmentální výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.

 

Důležité informace pro rodiče

 

Organizační opatření ve školním roce 2022-2023

 

 

 

Organizace školního roku 2022-2023

Začátek vyučování  1. září 2022
Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2022
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 až 2. ledna 2023
Začátek vyučování v roce 2023 3. ledna 2023
Ukončení prvního pololetí 2022/2023 31. ledna 2023
Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 6. března. – 12. března 2023
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023
Hlavní prázdniny 1. července 2023 - 3. září 2023
Začátek vyučování ve školním roce 2023/2024 4. září 2023
   
Klasifikační pedagogické rady  
1. pololetí 25. ledna 2023
2. pololetí 26. června 2023
   
Dny ředitelského volna z provozních a technických důvodů

termíny budou upřesněny aktuálně dle potřeby

   
Rodičovské schůzky  
1. pololetí  3. ledna 2023 od 16. hod
2. pololetí  5. června 2023 od 16. hod
   
Zápis do prvních tříd 20. - 21. dubna 2023
   
Státní svátky a dny pracovního klidu  
1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
7. dubna 2023 Velký pátek
10. dubna 2023 Velikonoční pondělí
1. května Svátek práce
8. května Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti, svátek sv. Václava
28. října Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

 

 

Učitelé základní školy - kontakty

Vedení školy
    Aprobace  Kontakt  Telefon
 

ředitel školy:

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

 

F, IT, ČSP

 

reditel@zsdubne.cz

 

725 964 474

 

zástupce ředitele:

Mgr. Helena Tlapáková

 

M, Př

 

helena.tlapakova@zsdubne.cz

 

702 002 045

Třídní učitelé
Třída Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
I. A  Mgr. Markéta Berková 1. stupeň

marketa.berkova@zsdubne.cz

 
I. B Mgr. Miroslava Kučerová 1. stupeň

miroslava.kucerova@zsdubne.cz

 
II. A Mgr. Lenka Melmerová  1. stupeň

lenka.melmerova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
II. B Mgr. Marie Placková 1. stupeň

marie.plackova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
III. A Mgr. Tereza Benešová 1. stupeň + Aj

tereza.baenesova@zsdubne.cz

 
III. B Mgr. Jana Raabová 1. stupeň

jana.raabova@zsdubne.cz

 
III. C Mgr. Petra Mrkvanová 1. stupeň + Aj

petra.mrkvanova@zsdubne.cz

 
IV. A Mgr. Štěpánka Krátká 1. stupeň + Aj

stepanka.kratka@zsdubne.cz

 
IV. B Mgr. Kateřina Viková 1. stupeň + Aj

katerina.vikova@zsdubne.cz

 
V. A Mgr. Tereza Valentová 1. stupeň + Aj

tereza.valentova@zsdubne.cz

 
V. B Mgr. Markéta Zelendová 1. stupeň + Aj

marketa.zelendova@zsdubne.cz

 
V. C Mgr. et Mgr. Lenka Dierzé 1. stupeň + Aj

lenka.dierze@zsdubne.cz

 
VI. A Mgr. Petra Strašíková Nj - D

petra.strasikova@zsdubne.cz

 
VI. B Mgr. Lenka Novotná Aj - D

lenka.novotna@zsdubne.cz

 
VII.A Mgr. Petra Adamčíková Čj - Hv petra.adamcikova@zsdubne.cz  
VII.B Mgr. Jana Siegelbauerová Čj - Aj - Vv

jana.siegelbauerova@zsdubne.cz

Výchovný poradce, konzultace: dle telefonické domluvy
VIII. A Mgr. Stanislava Holá Př - Ch - VkZ

stanislava.hola@zsdubne.cz

Koordinátor environmentální výchovy
VIII. B Mgr. Karla Stinglová M - Z

karla.stinglova@zsdubne.cz

 
IX. A Mgr. Hanuš Petráň Tv

hanus.petran@zsdubne.cz

 
IX. B Mgr. Magda Palkovičová Čj - Nj

magda.palkovicova@zsdubne.cz

Profesní poradce
Netřídní učitelé
Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
Mgr. Hana Doležalová Čj

hana.dolezalova@zsdubne.cz

 Preventista sociálně patologických jevů
Mgr. Radka Hesová 1. stupeň + Nj

radka.hesova@zsdubne.cz

 
Mgr. Kateřina Hrdinová Vv

katerina.hrdinova@zsdubne.cz

 
Ing. Jan Koudelka Aj - IKT

jan.koudelka@zsdubne.cz

 
Mgr. Lucie Moravcová Tv - Př

lucie.moravcova@zsdubne.cz

 
Mgr. Marie Sedláková Čj - Vv - Vkz

marie.sedlakova@zsdubne.cz

 
Mgr. Robert Štěpánek M - Z

robert.stepanek@zsdubne.cz

 
 

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Jana Siegelbauerová

 • E-mail: jana.siegelbauerova@zsdubne.cz
 • telefon: 728 680 306
 • konzultační hodiny: dle předchozí telefonické domluvy
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního výchovného plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření/individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi – úřad práce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, DC Arpida
  • s mateřskou školou /Dubné, Lipí, Čakov, Žabovřesky/, podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd

 

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Doležalová

 • E-mail: hana.dolezalova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Podílí se na 
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • vytvoření příznivého klima ve třídách.
 • Realizuje preventivní programy ve škole a sleduje jejich účinnost.
 • Spolupracuje s oblastním metodikem prevence.

  

Profesní poradce

Mgr. Magda Palkovičová

 • E-mail: magda.palkovicova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění.

 

Školní psycholog

Mgr. Lucie Hájková

 

Koordinátor ŠVP

Mgr. Helena Tlapáková

 • E-mail: helena.tlapakova@zsdubne.cz
 • telefon: 702 002 045
 • Spravuje a aktualizuje Školní vzdělávací program  
 

Školská rada ZŠ Dubné

Kontakt: Bc. Martin Nota, předseda školské rady

e-mail: skolskarada@zsdubne.cz

Členové školské rady ZŠ Dubné:

 • z řad zákonných zástupců:
  • Ing. Petra Voborská
  • Ing. Kamila Lafatová
  • Bc. Martin Nota, předseda
 • z řad pedagogických pracovníků:
  • Mgr. Štěpánka Krátká
  • Mgr. Karla Stinglová
  • Mgr. Petra Adamčíková 
 • jmenovaní zřizovatelem:
  • Bc. Michaela Jirásková
  • Ing. Kamil Hála
  • Petr Liebl