Aktuální informace

Organizace prvního týdne

a platná protiepidemiologická opatření


pondělí 6. 9. 2021

1. ročník

 • Slavnostní zahájení na školní zahradě a ve třídách, předpokládaný konec v 9.00.
 • Oběd a školní družina nejsou pro první ročník v tento den zajištěny.

2. - 5. ročník

 • Třídnické práce, konec po 4. vyučovací hodině v 11.00.
 • Oběd zajištěn.
 • Školní družina pro 2. a 3. ročník je zajištěna, vychovatelka Vás bude dopředu informovat ohledně zařazení do oddělení a organizace.

Ranní dohled pro družinové děti od 6.30 je zrušen!

6. – 9. ročník

 • Třídnické práce, konec po 5. vyučovací hodině v 11.50.
 • Oběd zajištěn.

 


zbytek týdne 7. - 10.9.2021

 • Výuka všech ročníků dle rozvrhu.

 


 Protiepidemiologická opatření platná od 6. do 10. 9. 2021

 • Ve společných prostorách platí pro všechny účastníky povinnost nosit ochranu úst a nosu (pro děti rouška či respirátor, štít nestačí).
 • Žáci podstoupí v pondělí 6. 9. a ve čtvrtek 9. 9. povinné testování na Covid-19 pomocí samoodběrných antigenních rychlotestů (v testování PCR testy bohužel není možné pokračovat z důvodu systémových opatření Ministerstva zdravotnictví, která tuto formu testování fakticky znemožňují). Žáci 1. ročníku podstoupí testování ve dnech 7.9. a 9.9.2021
 • Výjimka z povinnosti testování platí pro:
  • žáky očkované, kteří tuto skutečnost doloží certifikátem,
  • žáky, kteří v předchozích 180 dnech nemoc prodělali a tuto skutečnost doloží,
  • pro žáky s vlastním výsledkem vyšetření PCR testem ve zdravotnickém zařízení ne starším jednoho týdne,
  • pro žáky s vlastním výsledkem antigenního testu ze zdravotnického zařízení ne starším 72 hodin.
 • Odmítne-li rodič testování svého dítěte a neplatí-li pro dítě některá z výjimek uvedených výše, platí pro tohoto žáka povinnost nosit celý den včetně vyučování ochranu úst a nosu (roušku či respirátor) a další omezení v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví. Segregace netestovaného dítěte z kolektivu uplatňována nebude.
 • Do školy a školní jídelny platí zákaz vstupu dalších osob, ve výjimečných případech je možné domluvit se přímo s vedením školy nebo konkrétním pracovníkem.
 • Výdej obědů do jídlonosičů první den nemoci nebude umožněn!

DŮLEŽITÉ - PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ!!

Vážení rodiče,

z technických důvodů v souvislosti s probíhajícími rozsáhlými stavebními pracemi ve škole musíme bohužel ještě jednou změnit termín plánovaných třídních schůzek. Nový a definitivní termín schůzek je stanoven pro rodiče žáků 1.A na 13.9. od 16.00, pro rodiče žáků 1.B na 14.9. od 16.00. Schůzka proběhne v budově školní družiny, ve které budou rovněž obě třídy v letošním roce umístěny. 

Budova školní družiny je z druhé strany školního areálu vedle budovy mateřské školy na adrese Dubné 91 - odkaz na mapu https://mapy.cz/s/hufolagofa

6. 9. od 7.30 proběhne na školní zahradě slavnostní zahájení školního roku, po něm se děti přesunou do svých tříd, "výuka" prvních tříd bude tento první den končit v devět hodin. Oběd a školní družina nejsou tento první den zajištěny. Pokud by někdo výjimečně potřeboval pro svého prvňáčka již 6. 9.  školní družinu a oběd přesto zajistit, ozvěte se prosím paní Ing. Voborské - kancelar@zsdubne.cz, tel. 606 035 575.

Od 7. 9. bude výuka probíhat v běžném rozsahu 4 vyučovacích hodin denně, oběd a školní družina budou zajištěny.

Všechny další potřebné informace dostanete 6. 9. od třídních učitelů a na plánovaných třídních schůzkách – viz výše. Obědy i družina jsou zajištěny automaticky a není nutné se o ně v tuto chvíli starat. Pro bližší informace ke školní družině a školní jídelně je možné získat zde na webu školy.

S sebou nepotřebují v pondělí 6. 9. děti nic, kromě povinné ochrany úst a nosu – viz níže, doporučujeme nanejvýš přezůvky a je možné přijít s aktovkou, do které hned dostanou něco pro začátek.

INFORMACE K PROTIEPIDEMIOLOGICKÝM OPATŘENÍM

V souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví, se žáci prvního ročníku podrobí v úterý 7. 9. a ve čtvrtek 9. 9. samoodběrnému antigennímu testu na covid-19, výjimka platí pro děti očkované nebo ty, které v předchozích 180 dnech podstoupily onemocnění (nebo mají výsledek testu z laboratoře maximálně týden starý).

Odmítne-li rodič účast dítěte na testování a neplatí-li pro dítě některá z výjimek, musí se výuky po celou dobu povinně účastnit s ochranou úst a nosu (rouška, respirátor, nikoliv štít). Pro všechny účastníky pak platí povinnost nosit ochranu úst a nosu ve společných vnitřních prostorách.

Děkuji za pochopení!

Václav Meškan, ředitel školy


Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informoval o důležité změně, ke které došlo v důsledku zpožděných prací ve škole.

V současné době probíhá výměna oken, zateplení a instalace rekuperačních jednotek v celé budově základní školy. V průběhu akce bohužel došlo ke zpoždění dodávky materiálu a práce se tak protáhnou. Z tohoto důvodu dochází k POSUNUTÍ ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 NA PONDĚLÍ 6.9.2021

Informace o organizaci začátku školního roku dostanete s předstihem, čekáme na upřesnění protiepidemiologických opatření.

Děkuji za pochopení a přeji klidný zbytek dovolených.

V. Meškan, ředitel školy

Úprava systému hodnocení žáků ZŠ Dubné od školního roku 2020-2021

 

 

O škole

Základní škola Dubné poskytuje úplné základní vzdělání. Kapacita základní školy je 450 žáků. Třídy základní školy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou, kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, odbornou učebnou pro výuku přírodních věd, tělocvičnu, žákovskou kuchyňku a keramickou dílnu.

Z důvodu nedostatečné kapacity základní školy již byla dokončena přístavba nového pavilonu včetně nových šaten a žákovské dílny, která byla uvedena do provozu dne 3. září 2018.

Škola je členem sítě škol zabývajících se environmentální výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.

 

Důležité informace pro rodiče

 

Organizační opatření ve školním roce 2021-2022

 

 

 

Organizace školního roku 2021-2022

Začátek vyučování  6. září 2021
Podzimní prázdniny 27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 až 2. ledna 2022
Začátek vyučování v roce 2022 3. ledna 2022
Ukončení prvního pololetí 2021/2022 31. ledna 2022
Jednodenní pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 28. února. – 6. března 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
Hlavní prázdniny 1. července 2022 - 31. srpna 2022
   
Klasifikační pedagogické rady  
1. pololetí  26. ledna 2022
2. pololetí  bude upřesněno
   
Dny ředitelského volna z provozních a technických důvodů

1. - 3. září 2021, 17. září. 2021

   
Rodičovské schůzky Formou individuáních schůzek elektronicky prostřednictvím MS Teams
1. čtvrtletí v týdnu 15. - 19. listopadu 2021
2. čtvrtletí v týdnu 10. - 14. ledna 2022
3. čtvrtletí bude upřesněno
4. čtvrtletí bude upřesněno
Zápis do prvních tříd  28. - 29. dubna 2022
   
Státní svátky a dny pracovního klidu  
1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
2. dubna 2021 Velký pátek
5. dubna 2021 Velikonoční pondělí
1. května Svátek práce
8. května Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti, svátek sv. Václava
28. října Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

 

 

Učitelé základní školy - kontakty

Vedení školy
    Aprobace  Kontakt  Telefon
 

ředitel školy:

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

 

F, IT, ČSP

 

reditel@zsdubne.cz

 

725 964 474

 

zástupce ředitele:

Mgr. Helena Tlapáková

 

M, Př

 

helena.tlapakova@zsdubne.cz

 

702 002 045

Třídní učitelé
Třída Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
I. A Mgr. Lenka Melmerová  1. stupeň

lenka.melmerova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
I. B Mgr. Marie Placková 1. stupeň

marie.plackova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
II. A Mgr. Tereza Benešová 1. stupeň + Aj

tereza.benesova@zsdubne.cz

 
II. B Mgr. Jana Raabová 1. stupeň

jana.raabova@zsdubne.cz

 
II. C Mgr. Petra Mrkvanová 1. stupeň

petra.mrkvanova@zsdubne.cz

 
III. A Mgr. Miroslava Kučerová 1. stupeň

miroslava.kucerova@zsdubne.cz

 
III. B Mgr. Markéta Berková 1. stupeň

marketa.berkova@zsdubne.cz

 
IV. A Mgr. Tereza Valentová 1. stupeň + Aj

tereza.valentova@zsdubne.cz

 
IV. B Mgr. Monika Vacková 1. stupeň + Aj

monika.vackova@zsdubne.cz

 
IV. C Mgr. Renáta Tušlová  1. stupeň

renata.tuslova@zsdubne.cz

Výchovný poradce, konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
V. A Mgr. Kateřina Viková 1. stupeň + Aj

katerina.vikova@zsdubne.cz

 
V. B Mgr. Štěpánka Krátká 1. stupeň + Aj

stepanka.kratka@zsdubne.cz

 
VI.A Mgr. Petra Adamčíková Čj - Hv petra.adamcikova@zsdubne.cz  
VI.B Mgr. Jana Siegelbauerová Čj - Aj - Vv

jana.siegelbauerova@zsdubne.cz

 
VII. A Mgr. Stanislava Holá Př - Ch - VkZ

stanislava.hola@zsdubne.cz

Koordinátor environmentální výchovy
VII. B Mgr. Karla Stinglová M - Z

karla.stinglova@zsdubne.cz

 
VIII. A Mgr. Hanuš Petráň Tv

hanus.petran@zsdubne.cz

 
VIII. B Mgr. Magda Palkovičová Čj - Nj

magda.palkovicova@zsdubne.cz

Profesní poradce
IX. A Mgr. Hana Doležalová Čj 

hana.dolezalova@zsdubne.cz

Preventista sociálně patologických jevů
IX. B Mgr. Robert Štěpánek M - Z

robert.stepanek@zsdubne.cz

 
Netřídní učitelé
Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
Mgr. Radka Hesová 1. stupeň + Nj

radka.hesova@zsdubne.cz

 
Mgr. Kateřina Hrdinová Vv

katerina.hrdinova@zsdubne.cz

 
Mgr. Jan Mercl F - IT - ČSP

jan.mercl@zsdubne.cz

 
Mgr. Lucie Moravcová Tv - Př

lucie.moravcova@zsdubne.cz

 
Mgr. Lenka Novotná Aj - D

lenka.novotna@zsdubne.cz

 
Mgr. Petra Strašíková Nj - D

petra.strasikova@zsdubne.cz

 
 

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Renáta Tušlová

 • E-mail: renata.tuslova@zsdubne.cz
 • telefon: 724 022 241
 • konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00, aktuálně dle potřeby
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního výchovného plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření/individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi – úřad práce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, DC Arpida
  • s mateřskou školou /Dubné, Lipí, Čakov, Žabovřesky/, podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd

 

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Doležalová

 • E-mail: hana.dolezalova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Podílí se na 
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • vytvoření příznivého klima ve třídách.
 • Realizuje preventivní programy ve škole a sleduje jejich účinnost.
 • Spolupracuje s oblastním metodikem prevence.

  

Profesní poradce

Mgr. Magda Palkovičová

 • E-mail: magda.palkovicova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění.

 

Koordinátor ŠVP

Mgr. Helena Tlapáková

 • E-mail: helena.tlapakova@zsdubne.cz
 • telefon: 702 002 045
 • Spravuje a aktualizuje Školní vzdělávací program  
 

Školská rada ZŠ Dubné

Kontakt: Bc. Martin Nota, předseda školské rady

e-mail: skolskarada@zsdubne.cz

Členové školské rady ZŠ Dubné:

 • z řad zákonných zástupců:
  • Ing. Petra Voborská
  • Ing. Kamila Lafatová
  • Bc. Martin Nota, předseda
 • z řad pedagogických pracovníků:
  • Mgr. Štěpánka Krátká
  • Mgr. Karla Stinglová
  • Mgr. Petra Adamčíková 
 • jmenovaní zřizovatelem:
  • Bc. Michaela Jirásková
  • Ing. Kamil Hála
  • Petr Liebl