O škole

Základní škola Dubné poskytuje úplné základní vzdělání. Kapacita základní školy je 450 žáků. Třídy základní školy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou, kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, odbornou učebnou pro výuku přírodních věd, tělocvičnu, žákovskou kuchyňku a keramickou dílnu.

Z důvodu nedostatečné kapacity základní školy již byla dokončena přístavba nového pavilonu včetně nových šaten a žákovské dílny, která byla uvedena do provozu dne 3. září 2018.

Škola je členem sítě škol zabývajících se environmentální výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.

 

Důležité informace pro rodiče

 

Organizační opatření ve školním roce 2021-2022

 

 

 

Organizace školního roku 2021-2022

Začátek vyučování  6. září 2021
Podzimní prázdniny 27. a 29. října 2021
Vánoční prázdniny 23. prosince 2021 až 2. ledna 2022
Začátek vyučování v roce 2022 3. ledna 2022
Ukončení prvního pololetí 2021/2022 31. ledna 2022
Jednodenní pololetní prázdniny 4. února 2022
Jarní prázdniny 28. února. – 6. března 2022
Velikonoční prázdniny 14. dubna 2022
Hlavní prázdniny 1. července 2022 - 31. srpna 2022
   
Klasifikační pedagogické rady  
1. pololetí 26. ledna 2022
2. pololetí 27. 6. 2022
   
Dny ředitelského volna z provozních a technických důvodů

1. - 3. září 2021, 17. září. 2021

   
Rodičovské schůzky Formou individuáních schůzek elektronicky prostřednictvím MS Teams
1. čtvrtletí v týdnu 15. - 19. listopadu 2021
2. čtvrtletí v týdnu 10. - 14. ledna 2022
3. čtvrtletí online v období 11.4. - 22.4.
4. čtvrtletí 13. 6., 16.00 - prezenčně 
Zápis do prvních tříd 28. - 29. dubna 2022
   
Státní svátky a dny pracovního klidu  
1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
2. dubna 2021 Velký pátek
5. dubna 2021 Velikonoční pondělí
1. května Svátek práce
8. května Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti, svátek sv. Václava
28. října Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

 

 

Učitelé základní školy - kontakty

Vedení školy
    Aprobace  Kontakt  Telefon
 

ředitel školy:

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

 

F, IT, ČSP

 

reditel@zsdubne.cz

 

725 964 474

 

zástupce ředitele:

Mgr. Helena Tlapáková

 

M, Př

 

helena.tlapakova@zsdubne.cz

 

702 002 045

Třídní učitelé
Třída Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
I. A Mgr. Lenka Melmerová  1. stupeň

lenka.melmerova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
I. B Mgr. Marie Placková 1. stupeň

marie.plackova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
II. A Mgr. Tereza Benešová 1. stupeň + Aj

tereza.benesova@zsdubne.cz

 
II. B Mgr. Jana Raabová 1. stupeň

jana.raabova@zsdubne.cz

 
II. C Mgr. Petra Mrkvanová 1. stupeň

petra.mrkvanova@zsdubne.cz

 
III. A Mgr. Miroslava Kučerová 1. stupeň

miroslava.kucerova@zsdubne.cz

 
III. B Mgr. Markéta Berková 1. stupeň

marketa.berkova@zsdubne.cz

 
IV. A Mgr. Tereza Valentová 1. stupeň + Aj

tereza.valentova@zsdubne.cz

 
IV. B Mgr. Monika Vacková 1. stupeň + Aj

monika.vackova@zsdubne.cz

 
IV. C Mgr. Renáta Tušlová  1. stupeň

renata.tuslova@zsdubne.cz

Výchovný poradce, konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
V. A Mgr. Kateřina Viková 1. stupeň + Aj

katerina.vikova@zsdubne.cz

 
V. B Mgr. Štěpánka Krátká 1. stupeň + Aj

stepanka.kratka@zsdubne.cz

 
VI.A Mgr. Petra Adamčíková Čj - Hv petra.adamcikova@zsdubne.cz  
VI.B Mgr. Jana Siegelbauerová Čj - Aj - Vv

jana.siegelbauerova@zsdubne.cz

 
VII. A Mgr. Stanislava Holá Př - Ch - VkZ

stanislava.hola@zsdubne.cz

Koordinátor environmentální výchovy
VII. B Mgr. Karla Stinglová M - Z

karla.stinglova@zsdubne.cz

 
VIII. A Mgr. Hanuš Petráň Tv

hanus.petran@zsdubne.cz

 
VIII. B Mgr. Magda Palkovičová Čj - Nj

magda.palkovicova@zsdubne.cz

Profesní poradce
IX. A Mgr. Hana Doležalová Čj 

hana.dolezalova@zsdubne.cz

Preventista sociálně patologických jevů
IX. B Mgr. Robert Štěpánek M - Z

robert.stepanek@zsdubne.cz

 
Netřídní učitelé
Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
Mgr. Radka Hesová 1. stupeň + Nj

radka.hesova@zsdubne.cz

 
Mgr. Kateřina Hrdinová Vv

katerina.hrdinova@zsdubne.cz

 
Mgr. Jan Mercl F - IT - ČSP

jan.mercl@zsdubne.cz

 
Mgr. Lucie Moravcová Tv - Př

lucie.moravcova@zsdubne.cz

 
Mgr. Lenka Novotná Aj - D

lenka.novotna@zsdubne.cz

 
Mgr. Petra Strašíková Nj - D

petra.strasikova@zsdubne.cz

 
 

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Renáta Tušlová

 • E-mail: renata.tuslova@zsdubne.cz
 • telefon: 724 022 241
 • konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00, aktuálně dle potřeby
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního výchovného plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření/individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi – úřad práce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, DC Arpida
  • s mateřskou školou /Dubné, Lipí, Čakov, Žabovřesky/, podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd

 

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Doležalová

 • E-mail: hana.dolezalova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Podílí se na 
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • vytvoření příznivého klima ve třídách.
 • Realizuje preventivní programy ve škole a sleduje jejich účinnost.
 • Spolupracuje s oblastním metodikem prevence.

  

Profesní poradce

Mgr. Magda Palkovičová

 • E-mail: magda.palkovicova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění.

 

Koordinátor ŠVP

Mgr. Helena Tlapáková

 • E-mail: helena.tlapakova@zsdubne.cz
 • telefon: 702 002 045
 • Spravuje a aktualizuje Školní vzdělávací program  
 

Školská rada ZŠ Dubné

Kontakt: Bc. Martin Nota, předseda školské rady

e-mail: skolskarada@zsdubne.cz

Členové školské rady ZŠ Dubné:

 • z řad zákonných zástupců:
  • Ing. Petra Voborská
  • Ing. Kamila Lafatová
  • Bc. Martin Nota, předseda
 • z řad pedagogických pracovníků:
  • Mgr. Štěpánka Krátká
  • Mgr. Karla Stinglová
  • Mgr. Petra Adamčíková 
 • jmenovaní zřizovatelem:
  • Bc. Michaela Jirásková
  • Ing. Kamil Hála
  • Petr Liebl