Aktuální informace

Informace k návratu dětí MŠ a žáků 2. stupně do školy
2. stupeň ZŠ - Od 10. 5. 2021 se vrací část žáků 2. stupně zpět do školy. Výuka bude, stejně jako dosud na prvním stupni, probíhat rotačně - v týdnu od 10.5. bude probíhat prezenční výuka žáků 6. a 7. ročníku, výuka 8. a 9. ročníku pokračuje v distanční výuce. V dalším týdnu se vymění. Pro žáky 2. stupně platí povinnost testování na covid-19 dvakrát týdně.
Mateřská škola - MŠ bude od pondělí 10. 5. v provozu v běžném režimu od 6.00 do 16.30 včetně převádění dětí z a do sběrných tříd. Děti nově nebudou testovány na covid-19.

Vyjádření ředitele školy k požadavkům na rozšíření distanční výuky


Rádi bychom se v této podivné podělili o krásnou zprávu, díky aktivitě našich žáků, jsme pro Bílou pastelku během pondělí a úterý 12. a 13. 10. 2020 vybrali 11 704 Kč. V situaci, kdy půlka druhého stupně nebyla ve škole, jde o úctyhodný výsledek.
V. Meškan, ředitel školy


Úprava systému hodnocení žáků ZŠ Dubné od školního roku 2020-2021

 

O škole

Základní škola Dubné poskytuje úplné základní vzdělání. Kapacita základní školy je 450 žáků. Třídy základní školy jsou vybaveny moderní interaktivní technikou, kromě kmenových tříd mají žáci k dispozici počítačovou učebnu, odbornou učebnou pro výuku přírodních věd, tělocvičnu, žákovskou kuchyňku a keramickou dílnu.

Z důvodu nedostatečné kapacity základní školy již byla dokončena přístavba nového pavilonu včetně nových šaten a žákovské dílny, která byla uvedena do provozu dne 3. září 2018.

Škola je členem sítě škol zabývajících se environmentální výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.

 

Důležité informace pro rodiče

 

Organizační opatření ve školním roce 2020-2021

 

 

 • Vchod do základní školy u školní jídelny je určen pouze pro žáky prvního stupně mimo žáků třetího ročníku, kteří mají třídu umístěnou v budově ŠD.
 • Budova školy bude pro všechny žáky otevřena denně od 7:05.
 • Parkování pouze v horní části areálu – u jídelny.
 • Dny ředitelského volna: budou vyhlášeny operativně podle potřeby.
 

Organizace školního roku 2020-2021

Začátek vyučování  úterý 1. září 2020
Podzimní prázdniny čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny středa 23. prosince 2020 až neděle 3. ledna 2021
Začátek vyučování v roce 2021 pondělí 4. ledna 2021
Ukončení prvního pololetí 2020/2021 čtvrtek 28. ledna 2021
Jednodenní pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny pondělí 15. února až neděle 21. února 2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. - 5. dubna 2021
Hlavní prázdniny čtvrtek 1. července 2021 až úterý 31. srpna 2021
Začátek školního vyučování ve školním roce 2021/2022 středa 1. září 2021
   
Klasifikační pedagogické rady  
1. pololetí 25. ledna 2021
2. pololetí 23. června 2021
   
Dny ředitelského volna

dle potřeby z organizačních a technických důvodů

   
Rodičovské schůzky  
1. pololetí
2. pololetí aktuální plánované schůzky - online - v týdnu od 14.do 18. 6. 2021

Mimo tyto termíny je možné navštívit školu kdykoliv po předchozí domluvě, v průběhu roku mohou být organizovány individuální pohovory s rodiči, případně další organizační třídní schůzky v případě potřeby. 

Zápis do prvních tříd

1. - 30. 4. 2021

Zápis probíha distanční formou, informae k zápisu včetně elektronického formuláře přihlášky je k dispozici ZDE.

   
Státní svátky a dny pracovního klidu  
1. ledna Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok
2. dubna 2021 Velký pátek
5. dubna 2021 Velikonoční pondělí
1. května Svátek práce
8. května Den vítězství
5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. července Den upálení Mistra Jana Husa
28. září Den české státnosti, svátek sv. Václava
28. října Den vzniku samostatného československého státu
17. listopadu Den boje za svobodu a demokracii
24. prosince Štědrý den
25. prosince 1. svátek vánoční
26. prosince 2. svátek vánoční

 

 

Učitelé základní školy - kontakty

Vedení školy
    Aprobace  Kontakt  Telefon
 

ředitel školy:

PhDr. Václav Meškan, Ph.D.

 

F, IT, ČSP

 

reditel@zsdubne.cz

 

725 964 474

 

zástupce ředitele:

Mgr. Helena Tlapáková

 

M, Př

 

helena.tlapakova@zsdubne.cz

 

702 002 045

Třídní učitelé
Třída Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
I. A Mgr. Tereza Benešová 1. stupeň

tereza.benesova@zsdubne.cz

 
I. B Mgr. Jana Raabová 1. stupeň

jana.raabova@zsdubne.cz

 
I. C Mgr. Petra Mrkvanová 1. stupeň

petra.mrkvanova@zsdubne.cz

 
II. A Mgr. Miroslava Kučerová 1. stupeň

miroslava.kucerova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
II. B Mgr. Markéta Berková 1. stupeň

marketa.berkova@zsdubne.cz

třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
III. A Mgr. Lenka Melmerová  1. stupeň

lenka.melmerova@zsdubne.cz

 
III. B Mgr. Vladislava Pokorná  1. stupeň

vladislava.pokorna@zsdubne.cz

 
III. C Mgr. Renáta Tušlová  1. stupeň

renata.tuslova@zsdubne.cz

Výchovný poradce, konzultace: pondělí 13:00 – 14:00
IV. A Mgr. Kateřina Viková 1. stupeň + Aj

katerina.vikova@zsdubne.cz

IV. B Mgr. Štěpánka Krátká 1. stupeň + Aj

stepanka.kratka@zsdubne.cz

 
V. A Mgr. Tereza Valentová 1. stupeň + Aj

tereza.valentova@zsdubne.cz

 
V. B Mgr. Marie Placková 1. stupeň 

marie.plackova@zsdubne.cz

 
VI. A Mgr. Stanislava Holá Př - Ch - VkZ

stanislava.hola@zsdubne.cz

Koordinátor EVVO
VI. B Mgr. Karla Stinglová M - Z

karla.stinglova@zsdubne.cz

 
VII. A Mgr. Hanuš Petráň Tv

hanus.petran@zsdubne.cz

 
VII. B Mgr. Magda Palkovičová Čj - Nj

magda.palkovicova@zsdubne.cz

Profesní poradce
VIII. A Mgr. Hana Doležalová Čj 

hana.dolezalova@zsdubne.cz

Preventista sociálně patologických jevů
VIII. B Mgr. Robert Štěpánek M - Z

robert.stepanek@zsdubne.cz

 
IX. A Mgr. Petra Strašíková Nj – D

petra.strasikova@zsdubne.cz

IX. B Mgr. Jana Siegelbauerová Čj - Aj - Vv

jana.siegelbauerova@zsdubne.cz

 
Netřídní učitelé
Učitel Aprobace Kontakt Poznámka
Mgr. Petra Adamčíková Čj - Hv

petra.adamcikova@zsdubne.cz

 
Mgr. Petra Faustová Aj

petra.faustova@zsdubne.cz

 
Mgr. Radka Hesová 1. stupeň + Nj

radka.hesova@zsdubne.cz

 
Mgr. Kateřina Hrdinová Vv

katerina.hrdinova@zsdubne.cz

 
Mgr. Jan Mercl F - IT - ČSP

jan.mercl@zsdubne.cz

 
Mgr. Lucie Moravcová Tv - Př

lucie.moravcova@zsdubne.cz

 
 

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Renáta Tušlová

 • E-mail: renata.tuslova@zsdubne.cz
 • telefon: 724 022 241
 • konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00, aktuálně dle potřeby
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního výchovného plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření/individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi – úřad práce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, DC Arpida
  • s mateřskou školou /Dubné, Lipí, Čakov, Žabovřesky/, podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd

 

Školní metodik prevence

Mgr. Hana Doležalová

 • E-mail: hana.dolezalova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Podílí se na 
  • prevenci školní neúspěšnosti;
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • vytvoření příznivého klima ve třídách.
 • Realizuje preventivní programy ve škole a sleduje jejich účinnost.
 • Spolupracuje s oblastním metodikem prevence.

  

Profesní poradce

Mgr. Magda Palkovičová

 • E-mail: magda.palkovicova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění.

 

Koordinátor ŠVP

Mgr. Helena Tlapáková

 • E-mail: helena.tlapakova@zsdubne.cz
 • telefon: 702 002 045
 • Spravuje a aktualizuje Školní vzdělávací program  
 

Školská rada ZŠ Dubné

Kontakt: František Pecka, předseda školské rady

e-mail: skolskarada@zsdubne.cz