Nová fasáda MŠ

SRDEČNĚ ZVEME NA TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK

U příležitosti připomínek dvou významných historických okamžiků, kdy čeští studenti bojovali za svobodu a demokracii v naší zemi (17.11.1939 a 17.11.1989) zřizujeme v naší základní škole školní parlamernt. 

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2018-2019

Lyžařský kurz 2017-2018

 

O nás

Základní škola a mateřská škola Dubné, příspěvková organizace zřizovaná obcí Dubné, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny včetně samostatné výdejny jídla pro mateřskou školu.

Motto "moderní vesnická škola" vystihuje filosofii naší školy, která je postavena na zachování rázu vesnické školy komunitního charakteru s příjemnou rodinnou atmosférou, a současném důrazu na moderní přístupy ke vzdělávání - třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a rovněž děti v mateřské škole mají k dispozici interaktivní tabuli nově také interaktivní podlahu pro výuku nejmenších dětiček.

Krajina rybníků a lesů spolu s vesnickým životem místních obyvatel vytvářejí přirozené prostředí pro environmentální a polytechnickou výchovu, kterým se v naší škole a školce koncepčně věnujeme.