Nástěnka

 

Halloweenská soutěž pro žáky ZŠ Dubné

Bílá pastelka 2021 - výsledek sbírky
Díky skvělé aktivitě prodejců a štědrosti dárců můžeme i letos hrdě vyhlásit fantastický výsledek sbírky. V letošním ročníku Bílé pastelky naši žáci vybrali neuvěřitelných 13 300 Kč. Děkujeme!!
Více informací k tradiční akci baleznete na www.bilapastelka.cz

Přístup do školy v době probíhajících stavebních prací 

V průběhu celého školního roku bude probíhat přístavba školní tělocvičny. Z tohoto důvodu bude zcela zavřen přístup ke škole od křižovatky kolem oválu.

Přístup ke škole je možný od parkoviště u základní školy, případně od parkoviště u mateřské školy – trasy jsou vyznačeny v mapě zeleně.

PRŮCHOD SKRZ ŠKOLU – červená trasa na mapě – je určen POUZE PRO ŽÁKY ŠKOLY, průchod dalších osob vč. rodičů je tudy zakázán.

S opatrností je možné využívat rovněž modrých přístupových tras. Trasa kolem nového areálu školy nad jídelnou vede po trávníku a není upravena jako cesta, trasa od přechodu se kříží s příjezdem techniky na stavbu!Organizace prvního týdne 2021-22 v základní škole

a platná protiepidemiologická opatření


pondělí 6. 9. 2021

1. ročník

 • Slavnostní zahájení na školní zahradě a ve třídách, předpokládaný konec v 9.00.
 • Oběd a školní družina nejsou pro první ročník v tento den zajištěny.

2. - 5. ročník

 • Třídnické práce, konec po 4. vyučovací hodině v 11.00.
 • Oběd zajištěn.
 • Školní družina pro 2. a 3. ročník je zajištěna, vychovatelka Vás bude dopředu informovat ohledně zařazení do oddělení a organizace.

Ranní dohled pro družinové děti od 6.30 je zrušen!

6. – 9. ročník

 • Třídnické práce, konec po 5. vyučovací hodině v 11.50.
 • Oběd zajištěn.

 


zbytek týdne 7. - 10.9.2021

 • Výuka všech ročníků dle rozvrhu.

 


 Protiepidemiologická platná opatření

 • Ve společných prostorách platí pro všechny účastníky povinnost nosit ochranu úst a nosu (pro děti rouška či respirátor, štít nestačí).
 • Do školy a školní jídelny platí zákaz vstupu dalších osob, ve výjimečných případech je možné domluvit se přímo s vedením školy nebo konkrétním pracovníkem.
 • Výdej obědů do jídlonosičů první den nemoci nebude umožněn!

Školní psycholog

Nově je možné využít služeb školního psychologa ke konzultaci otázek výchovy a vzdělávání dětí:

Mgr. Tomáš Tenkl

Konzultace: středa 8.00 - 11.00, čtvrtek 14.00 - 17.00

tel.: 730 620 935

email: tomas.tenkl@centrum.cz


 

 

Základní škola a Mateřská škola Dubné

 

O nás

Základní škola a mateřská škola Dubné, příspěvková organizace zřizovaná obcí Dubné, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny včetně samostatné výdejny jídla pro mateřskou školu.

Motto "moderní vesnická škola" vystihuje filosofii naší školy, která je postavena na zachování rázu vesnické školy komunitního charakteru s příjemnou rodinnou atmosférou, a současném důrazu na moderní přístupy ke vzdělávání - třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a rovněž děti v mateřské škole mají k dispozici interaktivní tabuli nově také interaktivní podlahu pro výuku nejmenších dětiček.

Krajina rybníků a lesů spolu s vesnickým životem místních obyvatel vytvářejí přirozené prostředí pro environmentální a polytechnickou výchovu a dává naší škole osobitý ráz.

ZŠ a MŠ Dubné je členem sítě školy zabývající se ekologickou výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.