Nástěnka

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKU

Z důvodu výskytu nákazy Covid-19 ve školní jídelně byla všem pracovníkům ŠJ nařízena krajskou hygienickou stanicí karanténa do čtvrtka 28. 1. 2021. Po tuto dobu není škola schopna zajistit ani náhradní stravování. Abychom nemuseli přerušovat prezenční výuku Vašich dětí v 1. a 2. ročníku, bylo po dohodě s KHS a zřizovatelem rozhodnuto o zcela mimořádném opatření:

Od pátku 22. 1. do čtvrtka 28.1. nebude pro děti navštěvující ZŠ Dubné zajištěno školní stravování. Provoz školní družiny bude zkrácen do 13.00, do té doby je nutné zajistit odchod dítěte domů.

Pokud se rozhodnete v této situaci Vaše dítě do školy nedat, bude absence z naší strany omluvena, upozorňujeme, že nárok na ošetřovné ovšem v podobných situacích nevzniká!

Pokud se bude Vaše dítě prezenční výuky nadále zúčastňovat, prosíme o zajištění dostatečně vydatné studené svačiny.

Omlouváme se za toto zcela netypické řešení, jedinou další možnou cestou by ale bylo úplné uzavření školy, k čemuž zatím nechceme přistupovat.

Václav Meškan, ředitel školy


DŮLEŽITÉ!

Z DŮVODU VÝSKYTU NÁKAZY COVID-19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE JE CELÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA OD 21.1.2021 AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA. Z PREVENTNIVNÍCH DŮVODŮ DOPORUČUJEME PODROBIT VAŠE DĚTI TESTŮM. 


Vyjádření ředitele školy k požadavkům na rozšíření distanční výuky

Prodloužení režimu dostanční výuky v ZŠ do 22. 1.

Na základě usnesení vlády informujeme o prodloužení stávajícího stavu do 22.1.

Školu nadále prezenčně navštěvují žáci prvního ročníku a třídy II.A. Žáci II. B přecházejí rovněž do režimu distanční výuky.


Vážení rodiče žáků 2. ročníku,

z důvodu vícenásobného výskytu onemocnění Covid-19 ve druhém ročníku jsme přistoupili preventivnímu k uzavření obou tříd s platností již od zítřka. Uzavření zatím platí na pátek 8. 1., o organizaci výuky od pondělí budete informováni, čekáme na stanovisko hygieny. Na zítřek dostanou děti samostatnou práci na doma, v průběhu zítřka nebo nejdéle o víkendu budeme informovat o dalším postupu.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za komplikace.

Václav Meškan


Přechod režimu do PES 5 a mimořádné ředitelské volno

Od 4. 1. 2021 nastupují do školy pouze děti mateřské školy a žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci až do odvolání opět přecházejí na distanční vzdělávání.

V úterý 5. 1. 2021 je z důvodu celodenní odstávky elektrické energie celá základní a mateřská škola uzavřena.


Rádi bychom se v této podivné podělili o krásnou zprávu, díky aktivitě našich žáků, jsme pro Bílou pastelku během pondělí a úterý 12. a 13. 10. 2020 vybrali 11 704 Kč. V situaci, kdy půlka druhého stupně nebyla ve škole, jde o úctyhodný výsledek.
 

O nás

Základní škola a mateřská škola Dubné, příspěvková organizace zřizovaná obcí Dubné, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny včetně samostatné výdejny jídla pro mateřskou školu.

Motto "moderní vesnická škola" vystihuje filosofii naší školy, která je postavena na zachování rázu vesnické školy komunitního charakteru s příjemnou rodinnou atmosférou, a současném důrazu na moderní přístupy ke vzdělávání - třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a rovněž děti v mateřské škole mají k dispozici interaktivní tabuli nově také interaktivní podlahu pro výuku nejmenších dětiček.

Krajina rybníků a lesů spolu s vesnickým životem místních obyvatel vytvářejí přirozené prostředí pro environmentální a polytechnickou výchovu a dává naší škole osobitý ráz.

ZŠ a MŠ Dubné je členem sítě školy zabývající se ekologickou výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.