Nástěnka

Podpořte naši školu a děti příspěvkem do Nadačního fondu Čápata.

Informace k zahájení školního roku v mateřské škole
Vážení rodiče nových školkových dětí i předškolních mazáků, zdravíme Vás na začátku nového školního roku a zasíláme Vám několik informací.
Zahájení školního roku je ve čtvrtek 1. 9. Rozdělení dětí do tříd se dozvíte ze seznamů, které jsou v tuto chvíli již vyvěšeny na dveřích školky a hlavním vchodu do ZŠ. Při rozdělování dětí jsme vycházeli striktně z data narození a kapacity tříd. Přesuny na žádost rodičů nebudou bohužel možné.
V době od 6.00 do 7.00 je v provozu sběrná třída v budově mateřské školy, pro nové děti doporučujeme přijít první den nejdříve v sedm hodin rovnou do své třídy.
Základní informace k předškolní docházce se dozvíte na webu školy na adrese https://www.zsdubne.cz/ms.html v sekci „Důležité informace“.
Více informací pak dostanete na rodičovských schůzkách v úterý 6. 9. od 17.00 ve třídě Berušek v budově základní školy, kam Vás srdečně zvu.
Pozor, měníme systém úhrady školkovného, informace se dozvíte na rodičovských schůzkách. Prosíme, neposílejte úplatu na účet školy a zrušte si trvalé příkazy. Nově budeme, stejně jako ve škole a družině, využívat systém školní online pokladny.
Pro usnadnění komunikace se školou můžete po registraci využívat našeho Poslíčka - https://poslicek.zsdubne.cz/
Přeji Vám klidný vstup do nového školního roku bez komplikací.
kolektiv MŠ Dubné

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022-23

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9., těšíte se?
Podrobnosti k organizaci:
- Prvňáčci
Prvňáčci s doprovodem se sejdou v 7.30 na školní zahradě před areálem nové budovy, nebo na hale v nové budově v případě špatného počasí, kde proběhne slavnostní zahájení a přivítání prvňáčků.
Po slavnostním zahájení a přivítání prvňáčků pokračuje program ve třídách, kde se dozvíte všechny důležité informace. S sebou si mohou vzít aktovku na drobné dary, které dostanou. Přezuvky nejsou první den nutné.
Předpokládaný konec kolem deváté hodiny. V pátek 2. 9. budou mít prvňáčci čtyři vyučovací hodiny do 11.00, oběd a družina (včetně ranní od 6.00) již budou zajištěny.
- Ostatní žáci
Odcházejí rovnou do svých tříd, kde se svým třídním učitelem stráví jednu vyučovací hodinu do 8.10, poté odcházejí domů. Obědy a družina pro žáky 1. – 3. ročníku (včetně ranní od 6.00) jsou zajištěny od pátku 2. 9.
V pátek 2. 9. budou mít žáci prvního stupně 4 vyučovací hodiny do 11.00, žáci druhého stupně 5 vyučovacích hodin do 11.50.
Těšíme se na Vás!

Objednávka pomůcek pro žáky ZŠ Dubné
Pro vstup do e-shopu použijte následující odkaz z našeho webu:

VELKOOBCHOD VÍTOVEC

 

Pro žáky naší školy jsou přirpaveny balíčky pomůcek podle našich požadavků. V rámci Vašeho nákupu můžete samozřejmě zakoupit cokoliv z nabídky velkoobchodu.

Stačí vyplnit Vaše fakturační údaje, zásilka bude automaticky doručena do školy.

Jako formu platby zvolte platbu na dobírku (příplatek za platbu dobírkou Vám nebude účtován).

Platba za objednané zboží proběhne prostřednictvím školní online pokladny (rodiče prvňáků se o ní teprve dozví, ale objednávat je možné již nyní). V tuto chvíli není nutné řešit výši kreditu v pokladně, to bude dořešeno zpětně - možno i formou splátkového kalendáře!

 

 

 

O nás

Základní škola a mateřská škola Dubné, příspěvková organizace zřizovaná obcí Dubné, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny včetně samostatné výdejny jídla pro mateřskou školu.

Motto "moderní vesnická škola" vystihuje filosofii naší školy, která je postavena na zachování rázu vesnické školy komunitního charakteru s příjemnou rodinnou atmosférou, a současném důrazu na moderní přístupy ke vzdělávání - třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a rovněž děti v mateřské škole mají k dispozici interaktivní tabuli nově také interaktivní podlahu pro výuku nejmenších dětiček.

Krajina rybníků a lesů spolu s vesnickým životem místních obyvatel vytvářejí přirozené prostředí pro environmentální a polytechnickou výchovu a dává naší škole osobitý ráz.

ZŠ a MŠ Dubné je členem sítě školy zabývající se ekologickou výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.