Nástěnka

Informace k návratu dětí MŠ a žáků 2. stupně do školy
2. stupeň ZŠ - Od 10. 5. 2021 se vrací část žáků 2. stupně zpět do školy. Výuka bude, stejně jako dosud na prvním stupni, probíhat rotačně - v týdnu od 10.5. bude probíhat prezenční výuka žáků 6. a 7. ročníku, výuka 8. a 9. ročníku pokračuje v distanční výuce. V dalším týdnu se vymění. Pro žáky 2. stupně platí povinnost testování na covid-19 dvakrát týdně.
Mateřská škola - MŠ bude od pondělí 10. 5. v provozu v běžném režimu od 6.00 do 16.30 včetně převádění dětí z a do sběrných tříd. Děti nově nebudou testovány na covid-19.

Školní psycholog

Nově je možné využít služeb školního psychologa ke konzultaci otázkek výchovy a vzdělávání dětí:

Mgr. Tomáš Tenkl

tel.: 730 620 935

email: tomas.tenkl@centrum.cz


Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 - informace zde. 


Základní škola a Mateřská škola Dubné
 

O nás

Základní škola a mateřská škola Dubné, příspěvková organizace zřizovaná obcí Dubné, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny včetně samostatné výdejny jídla pro mateřskou školu.

Motto "moderní vesnická škola" vystihuje filosofii naší školy, která je postavena na zachování rázu vesnické školy komunitního charakteru s příjemnou rodinnou atmosférou, a současném důrazu na moderní přístupy ke vzdělávání - třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a rovněž děti v mateřské škole mají k dispozici interaktivní tabuli nově také interaktivní podlahu pro výuku nejmenších dětiček.

Krajina rybníků a lesů spolu s vesnickým životem místních obyvatel vytvářejí přirozené prostředí pro environmentální a polytechnickou výchovu a dává naší škole osobitý ráz.

ZŠ a MŠ Dubné je členem sítě školy zabývající se ekologickou výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.