Nástěnka

PROVOZ ZŠ A MŠ OD 2. 11.
Vážení rodiče,
již je zřejmé, že od pondělí 2. 11. základní škola otevřena nebude a všechny ročníky ZŠ budou bohužel pokračovat v distanční výuce. Termín ukončení tohoto režimu prozatím neznáme. Do konce týdne dostanete od učitelů konkrétní rozvrh online výuky jednotlivých předmětů vyjma výchov. Rozvrh bude viditelný rovněž ve ŠkoleOnline.
Připomínám, že v případě potřeby shromažďujeme na e-mailu KANCELAR@ZSDUBNE.CZ požadavky na zapůjčení notebooků. Kapacita je zatím dostatečná, dokončujeme technickou přípravu 40 ks notebooků a nejdéle od pondělí bude možné je začít vydávat proti podpisu smlouvy o výpůjčce - koordinuje paní Ing. Voborská, která bude žadatele kontaktovat.
Předem se omlouváme za případné konflikty v online výuce sourozenců z různých ročníků, toto nelze organizačně zabezpečit. Je možné ovšem využít nabídku notebooků k zapůjčení.
Provoz mateřské školy zůstává nezměněn a z naší strany o úpravě provozu neuvažujeme.
Přeji pevné zdraví a mnoho trpělivosti.
V. Meškan

Výpůjčka techniky pro domácí vzdělávání

Vážení rodiče,

škola má připravenou sadu notebooků k vypůjčení žákům pro potřeby distanční výuky. Žádosti o zapůjčení notebooku zasílejte laskavě na mail kancelar@zsdubne.cz. V případě, že by zájem o zapůjčení překonal omezenou kapacitu strojů, bude o výpůjčce rozhodnuto podle předem stanovených kriterií.

O podrobnostech ohledně organizace výuky od 2.11. budete informováni, předpokládáme, že bychom se mohli dovědět více po zítřejším zasední vlády. 

Minimálně část školy bude jistě pokračovat v distanční výuce, pro ně bude stanoven pevný rozvrh online výuky ze všech předmětů s výjimkou výchov.

Václav Meškan, ředitel školy


Provoz MŠ v době podzimních prázdnin
Ve dnech 26. až 30. 10. 2020 bude provoz MŠ zajištěn od 6.00 do 16.30 ve třídě Berušek.
Ve středu 28. 10. je státní svátek a školka je uzavřena.

Rádi bychom se v této podivné podělili o krásnou zprávu, díky aktivitě našich žáků, jsme pro Bílou pastelku během pondělí a úterý 12. a 13. 10. 2020 vybrali 11 704 Kč. V situaci, kdy půlka druhého stupně nebyla ve škole, jde o úctyhodný výsledek.
 

O nás

Základní škola a mateřská škola Dubné, příspěvková organizace zřizovaná obcí Dubné, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny včetně samostatné výdejny jídla pro mateřskou školu.

Motto "moderní vesnická škola" vystihuje filosofii naší školy, která je postavena na zachování rázu vesnické školy komunitního charakteru s příjemnou rodinnou atmosférou, a současném důrazu na moderní přístupy ke vzdělávání - třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a rovněž děti v mateřské škole mají k dispozici interaktivní tabuli nově také interaktivní podlahu pro výuku nejmenších dětiček.

Krajina rybníků a lesů spolu s vesnickým životem místních obyvatel vytvářejí přirozené prostředí pro environmentální a polytechnickou výchovu a dává naší škole osobitý ráz.

ZŠ a MŠ Dubné je členem sítě školy zabývající se ekologickou výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.