Nástěnka

PROVOZ ZŠ A MŠ OD 30. 11.
Aktualizované a doplněné informace 
1. stupeň – Výuka probíhá v běžném prezenčním režimu podle řádného rozvrhu, pouze s dílčími úpravami. Ranní dohled od 6.30 neprobíhá z důvodu zákazu míchání dětí. Odpolední družina je zajištěna do 16.00.
6. až 8. ročník – prezenční výuka probíhá rotačně ob týden. V týdnu od 30.11. do 4. 12. budou školu navštěvovat žáci 6.B, 7.B a 8.B, v dalším týdnu pak „áčkové“ třídy (POZOR, změna oproti původní informaci z důvodu sjednocení výuky v paralelních třídách). Rozvrh hodin bude upraven, výuka výchovných předmětů bude nadále řešena převážně formou náhradní distanční práce. V týdnu, kdy budou žáci doma, bude probíhat distanční výuka, jejíž obsah bude oproti současnému stavu zaměřen více na samostatnou přípravu žáků.
9. ročník – výuka probíhá prezenčně, žáci chodí do školy každý týden. Rozvrh hodin bude oproti řádnému rozvrhu upraven, výuka výchov bude z organizačních důvodů řešena převážně náhradní distanční prací, neboť učitelé výchov musejí zajišťovat chod školní družiny za mimořádných opatření.
Bezpečnostní opatření platná v době pobytu dětí ve škole zůstávají stejná jako před uzavřením školy, děti i učitelé musejí mít po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa a noc a dodržovat zvýšenou hygienu. Děti by se neměly míchat se spolužáky z ostatních tříd ani o přestávkách, nezdržují se v šatně a nepohybují se jinde, než je určeno. Třetí osoby smějí do školy vstupovat jen v nezbytných případech po předchozí domluvě s vyučujícím nebo vedením školy.
V průběhu prvních 14 dnů po návratu žáků dostanou žáci od svých třídních učitelů čtvrtletní hodnocení, ve kterém bude zohledněno i domácí vzdělávání. Toto hodnocení bude přístupné rovněž prostřednictvím Školy Online.
Absence žáků z důvodu obav z nákazy nebo nesouhlasu s celodenním nošením roušek bude školou omlouvána, rodič ve spolupráci s vyučujícím v takovém případě zajistí náhradní práci a doplnění zanedbaného učiva.
Vypůjčená výpočetní technika bude vrácena hromadně před vánočními prázdninami, do té doby si žáci mohou vypůjčené vybavení pro potřeby výuky ponechat. Organizace výpůjček je v dikci paní Ing. Voborské.

Výpůjčka techniky pro domácí vzdělávání

Vážení rodiče,

škola má připravenou sadu notebooků k vypůjčení žákům pro potřeby distanční výuky. Žádosti o zapůjčení notebooku zasílejte laskavě na mail kancelar@zsdubne.cz. V případě, že by zájem o zapůjčení překonal omezenou kapacitu strojů, bude o výpůjčce rozhodnuto podle předem stanovených kriterií.

O podrobnostech ohledně organizace výuky od 2.11. budete informováni, předpokládáme, že bychom se mohli dovědět více po zítřejším zasední vlády. 

Minimálně část školy bude jistě pokračovat v distanční výuce, pro ně bude stanoven pevný rozvrh online výuky ze všech předmětů s výjimkou výchov.

Václav Meškan, ředitel školy


Provoz MŠ v době podzimních prázdnin
Ve dnech 26. až 30. 10. 2020 bude provoz MŠ zajištěn od 6.00 do 16.30 ve třídě Berušek.
Ve středu 28. 10. je státní svátek a školka je uzavřena.

Rádi bychom se v této podivné podělili o krásnou zprávu, díky aktivitě našich žáků, jsme pro Bílou pastelku během pondělí a úterý 12. a 13. 10. 2020 vybrali 11 704 Kč. V situaci, kdy půlka druhého stupně nebyla ve škole, jde o úctyhodný výsledek.
 

O nás

Základní škola a mateřská škola Dubné, příspěvková organizace zřizovaná obcí Dubné, vykonává činnost základní a mateřské školy, a dále školní družiny a školní jídelny včetně samostatné výdejny jídla pro mateřskou školu.

Motto "moderní vesnická škola" vystihuje filosofii naší školy, která je postavena na zachování rázu vesnické školy komunitního charakteru s příjemnou rodinnou atmosférou, a současném důrazu na moderní přístupy ke vzdělávání - třídy základní školy jsou vybaveny interaktivními tabulemi a rovněž děti v mateřské škole mají k dispozici interaktivní tabuli nově také interaktivní podlahu pro výuku nejmenších dětiček.

Krajina rybníků a lesů spolu s vesnickým životem místních obyvatel vytvářejí přirozené prostředí pro environmentální a polytechnickou výchovu a dává naší škole osobitý ráz.

ZŠ a MŠ Dubné je členem sítě školy zabývající se ekologickou výchovou.

Naše škola získala certifikát Finančně gramotná škola - více informací.