Kontakty

Základní škola a mateřská škola Dubné
Adresa: Dubné 35, 373 84 Dubné

750 00 547

ID datové schránky: hx7mc6a

Číslo účtu školy: 51-8907980277/0100

Vedení školy

PhDr. Václav Meškan, Ph.D., MBA
Jméno:PhDr. Václav Meškan, Ph.D., MBA
Pozice:Ředitel školy
Telefon:725 964 474
Aprobace:F, IT, ČSP
Jméno:Mgr. Tereza Valentová
Pozice:Zástupce ředitele pro personální a metodickou podporu pedagogických pracovníků ZŠ
Třída:IV. C
Aprobace:1. stupeň + Aj
Jméno:Mgr. Helena Tlapáková
Pozice:Zástupce ředitele pro administrativu základního vzdělávání
Telefon:702 002 045
Aprobace:M, Př
Poznámka:zástupce ředitele
Jméno:Milena Nováčková
Pozice:Zástupce ředitele pro mimoškolní vzdělávání
Třída:oddělení V.
Telefon:702 025 657
Poznámka:vychovatelka-zástupce ředitele pro mimoškolní vzdělávání
Jméno:Ing. Petra Voborská
Pozice:Asistentka ředitele - kancelář školy (statutární zátupce ředitele)
Telefon:606 035 575
Jméno:Mgr. Romana Tomášková
Pozice:Zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
Jméno:Pavel Kocich
Pozice:Technický zástupce ředitele
Telefon:722 319 468
Jméno:Jaroslava Bürgerová
Pozice:Ekonom, pokladna
Telefon:606 035 523

Další důležité kontakty

Jméno:Mgr. Jana Siegelbauerová
Pozice:Výchovný poradce
Třída:VIII. B
Aprobace:Čj - Aj - Vv
Poznámka:Výchovný poradce, konzultace: dle telefonické domluvy
Jméno:Mgr. Magda Palkovičová
Pozice:Kariérní poradce
Aprobace:Čj - Nj
Poznámka:Profesní poradce
Jméno:Mgr. Lucie Hájková
Pozice:Školní psycholog
Telefon:606 056 727
Jméno:Ing. Petra Voborská
Pozice:vedoucí ŠJ
Telefon:606 035 552
Jméno:Milada Vopálková
Pozice:Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Telefon:607 513 620

Poradenské služby

Výchovný poradce

Mgr. Jana Siegelbauerová

 • E-mail: jana.siegelbauerova@zsdubne.cz
 • telefon: 728 680 306
 • konzultační hodiny: dle předchozí telefonické domluvy
 • spolupracuje s vedením školy, učiteli a zákonnými zástupci
  • při řešení výchovných problémů, při vytvoření individuálního výchovného plánu a při projednávání výchovných opatření
  • při vytváření jednotlivých stupňů podpůrných opatření/individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory a poskytuje učitelům metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací a výchovné činnosti
  • s organizacemi – úřad práce, speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologická poradna, středisko výchovné péče, DC Arpida
  • s mateřskou školou /Dubné, Lipí, Čakov, Žabovřesky/, podílí se na přípravě a průběhu zápisu dětí do prvních tříd

Školní metodik prevence

Mgr. Marie Ficl-Sedláková

 • E-mail: marie.sedlakova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Podílí se na 
  • prevenci školní neúspěšnosti
  • primární prevenci sociálně patologických jevů;
  • vytvoření příznivého klima ve třídách.
 • Realizuje preventivní programy ve škole a sleduje jejich účinnost.
 • Spolupracuje s oblastním metodikem prevence.

Profesní poradce

Mgr. Magda Palkovičová

 • E-mail: magda.palkovicova@zsdubne.cz
 • konzultační hodiny: podle potřeby
 • Poskytuje  
  • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k pozdějšímu profesnímu uplatnění.

Školní psycholog

Mgr. Lucie Hájková

Koordinátor ŠVP

Mgr. Helena Tlapáková

 • E-mail: helena.tlapakova@zsdubne.cz
 • telefon: 702 002 045
 • Spravuje a aktualizuje Školní vzdělávací program  

Kontakt na jednotlivé učitele ZŠ

Jméno:Mgr. Petra Mrkvanová
Třída:I. A
Aprobace:1. stupeň + Aj
Jméno:Mgr. Jana Raabová
Třída:I. B
Aprobace:1. stupeň
Jméno:Mgr. Markéta Berková
Třída:II. A
Aprobace:1. stupeň
Jméno:Mgr. Miroslava Kučerová
Třída:II. B
Aprobace:1. stupeň
Jméno:Mgr. Lenka Melmerová
Třída:III. A
Aprobace:1. stupeň
Poznámka:třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
Jméno:Mgr. Marie Placková
Třída:III. B
Aprobace:1. stupeň
Poznámka:třída umístěna v budově ŠD (kontakt: 702 002 031)
Jméno:Mgr. Tereza Benešová
Třída:IV. A
Aprobace:1. stupeň + Aj
Jméno:Mgr. Natálie Bočková
Třída:IV. B
Aprobace:1. stupeň + Aj
Jméno:Mgr. Tereza Valentová
Pozice:třídní učitel
Třída:IV.C
Aprobace:1. stupeň + Aj
Jméno:Mgr. Štěpánka Krátká
Třída:V.A
Aprobace:1. stupeň + Aj
Jméno:Mgr. Kateřina Viková
Třída:V. B
Aprobace:1. stupeň + Aj
Jméno:Mgr. Lucie Moravcová
Třída:VI. A
Aprobace:Tv - Př
Jméno:Mgr. Robert Štěpánek
Třída:VI. B
Aprobace:M - Z
Jméno:Mgr. Petra Strašíková
Třída:VII. A
Aprobace:Nj - D
Jméno:Mgr. Lenka Novotná
Třída:VII. B
Aprobace:Aj - D
Jméno:Mgr. Petra Adamčíková
Třída:VIII. A
Aprobace:Čj - Hv
Jméno:Mgr. Stanislava Holá
Třída:IX. A
Aprobace:Př - Ch - VkZ
Poznámka:Koordinátor environmentální výchovy
Jméno:Mgr. Karla Stinglová
Třída:IX. B
Aprobace:M - Z
Jméno:Mgr. Hana Doležalová
Aprobace:Čj
Poznámka:Preventista sociálně patologických jevů
Jméno:Mgr. Radka Hesová
Aprobace:1. stupeň + Nj
Jméno:Mgr. Kateřina Hrdinová
Aprobace:Vv
Jméno:Mgr. Hanuš Petráň
Aprobace:Tv
Jméno:Ing. Jan Koudelka
Aprobace:Aj - Informatika
Jméno:Mgr. Marie Ficl Sedláková
Aprobace:Čj - Vv - Vkz

Kontakt na jednotlivé učitele ŠD

Jméno:Bc. Jana Koukalová
Třída:oddělení I.
Telefon:702 212 077
Poznámka:Vychovatelka
Jméno:Petra Hronková
Třída:oddělení II.
Telefon:725 508 635
Poznámka:vychovatelka
Jméno:Bc. Michaela Tetourová
Třída:oddělení III.
Telefon:722 055 404
Poznámka:vychovatelka
Jméno:Michaela Podholová
Třída:oddělení IV.
Telefon:720 978 465
Poznámka:vychovatelka
Jméno:Milena Nováčková
Pozice:vychovatelka
Třída:oddělení V.
Telefon:702025657
Poznámka:vychovatelka - zástupce ředitele pro mimoškolní vzdělávání
Jméno:Bc. Richard Gold
Třída:oddělení VI.
Telefon:601 586 560
Poznámka:vychovatel

Kontakt na jednotlivé učitele MŠ

Jméno:Šárka Hüttnerová
Třída:I. třída - KRTEČCI
Jméno:Jana Reindlová
Třída:I. třída - KRTEČCI
Jméno:Bc. Daniela Šípová
Třída:II. třída - BERUŠKY
Jméno:Bc. Michaela Fillová
Třída:II. třída - BERUŠKY
Jméno:Bc. Eva Čížková
Třída:III. třída - SLUNÍČKA
Jméno:Bc. Marie Drmotová
Třída:III. třída - SLUNÍČKA
Jméno:Bc. Petra Červíčková
Třída:IV. třída - VČELKY
Jméno:Bc. Romana Tomášková
Třída:IV. třída - VČELKY
Jméno:Zdeňka Tomanová
Pozice:asistent pedagoga

Školská rada

Jméno:Bc. Martin Nota
Pozice:Předseda školské rady
Jméno:Ing. Petra Voborská
Poznámka:zákonný zástupce
Jméno:Ing. Kamila Lafatová
Poznámka:zákonný zástupce
Jméno:Bc. Martin Nota
Pozice:předseda
Poznámka:zákonný zástupce
Jméno:Mgr. Štěpánka Krátká
Pozice:pedagogický pracovník
Jméno:Mgr. Karla Stinglová
Pozice:pedagogický pracovník
Jméno:Mgr. Petra Adamčíková
Pozice:pedagogický pracovník
Jméno:Bc. Michaela Jirásková
Poznámka:jmenována zřizovatelem
Jméno:Ing. Kamil Hála
Poznámka:jmenován zřizovatelem

Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů - samostatná stránka zde