Třídy MŠ

Filosofii naší mateřské školy vystihuje název ŠVP „Barevná školka“.

Pod tímto názvem se neskrývá pouze materiální vybavení, ale především nejrozmanitější formy a metody práce s dětmi. Mateřská škola se nachází na okraji obce, v klidném, zelení obklopeném prostředí, k budově mateřské školy patří také prostorná zahrada, která je vybavena dřevěným programem pro sportovní vyžití dětí, pískovišti a kopcem k zimnímu bobování. 

Vzhledem k umístění mateřské školy v areálu základní školy a školní družiny je uskutečňována vzájemná pravidelná spolupráce mezi mateřskou školou, školní družinou a základní školou.

Mateřská škola nemá vyhraněné zaměření, ale soustřeďuje se na celkový rozvoj osobnosti dítěte.

Třídy mateřské školy jsou vybaveny moderní interaktivní výukovou technikou - interaktivní tabulí, interaktivní podlahou a polohovatelným interaktivním displejem.